Prisberegner

Nuværende antal paller manuel sorteret årligt i virksomheden
Beregningsmodel 1: Beregning ud fra estimeret årlig udgift
Beregningsmodel 2: Beregning ud fra ugentligt anvendt timetal på pallesortering
 
Beløb
Årlige omkostninger til lagermedarbejdere/truckførere
Årlige medarbejder omkostninger vedr. administration
 
*Administrative udgifter er eksempelvis håndtering af debit/ kredit af paller eller uoverensstemmelser med kunde/leverandør omkring kvaliteten af paller.
Vælger virksomheden outsourcing af pallesortering eller selv, at investere i et pallesorteringsanlæg vil ovennævnte omkostninger med stor sandsynlighed reduceres betydeligt og med en målbar økonomisk optimering til følge.

Øvrige driftsomkostninger pr. år

 
Beløb
Truck
Øvrige omkostninger (Forsikringer,brændstof,vedligeholdelse etc.)
 
Samlede nuværende udgifter til pallesortering pr. år
Udgift pr. palle

Hvis De ønsker nærmere information eller et tilbud på outsourcing af Deres pallepool, så kontakt os gerne på tlf.: 8752 5940 eller mail: sortering@jyskpalleimport.dk