Automatisk sortering af EUR & DS paller

Økonomisk optimering af sorteringen, der samtidig bidrager til den grønne bundlinje

AUTOMATISERING TIL MERE OMSÆTNING

HØJ SERVICE
& GODE AFTALER

LANDSDÆKKENDE LEVERING & SERVICE

Smart sortering af EUR & DS paller

Sammen med vores samarbejdspartner Ferrum A/S har vi medvirket til udviklingen af et lønsomt og effektivt fuldautomatisk anlæg til sortering af paller. Vores anlæg kan bruges af virksomheder, der håndterer både mindre og større mængder af paller. JPI Automatic og vores søsterselskab, Jysk Palleimport, har gennem hele processen bistået med viden og ekspertise, hvilket har givet optimale betingelser for sammen med Ferrum at kunne udvikle den bedste løsning til:

 • Hurtig og effektiv samt altid ensartet sortering
 • Kvalitetssortering af EPAL og EUR i kategori A-B-C & D
 • Minimal fejlmargin ved sortering
 • Individuel recept indstilling for specifik pallekvalitet 

Kontakt os på +45 87 52 59 40 eller jpiautomatic@jyskpalleimport.dk for at høre mere om vores anlæg, der giver din virksomhed mulighed for at udnytte de økonomiske ressourcer mest optimalt og som samtidig kan gøre, at I bidrager til vores miljø som en mere grøn virksomhed.

En både økonomisk og grøn optimering

Et JPI Automatic sorteringsanlæg giver små og helt store virksomheder mulighed for en nem, hurtig og optimal totalløsning – en totalløsning, der eksempelvis kan minimere behov for indkøb af ekstra paller, som mindsker transportomkostningerne – og på den måde således direkte medvirker til en økonomisk optimering og ikke mindst gør virksomheden mere grøn og bæredygtig.

Hvis I sorterer 65.000+ paller om året

I dag er det ofte en manuel vurdering, der bliver foretaget i virksomheden om en palle er en brugbar og godkendt EPAL-EUR eller DS palle. Det vil naturligvis altid medføre forskellige vurderinger, og det er slet ikke optimalt for køb eller salg – og samtidig giver det store omkostninger for virksomheden.

Vores sorteringsanlæg giver jer et alternativ, hvor I får et anlæg med en nyudviklet teknologi, som kan klare det hele. Vi kan, sagt på en anden måde, give jer nye muligheder for at udnytte virksomhedens arbejdskraft og økonomiske ressourcer mere optimalt. Samtidig giver anlægget mulighed for at bidrage til vores miljø og være en vedvarende grøn virksomhed.

Vi oplever, at det kan være en meget rentabel løsning at få opstillet et anlæg, hvis virksomheden håndterer minimum 65.000 paller årligt – lad os drøfte mulighederne for køb eller leje. Beregn dine årlige omkostninger for pallesortering klik her.

Hvis I sorterer under 65.000 paller om året

Hvis I håndterer under 65.000 paller om året i din virksomhed, så vil det sandsynligvis være den mest økonomiske, rentable og grønne løsning at outsource sorteringen til vores søsterselskab Jysk Palleimport.

Når Jysk Palleimport står for pallesorteringen, er følgende indeholdt i aftalen.

 • Håndtering af paller ved levering til adressen i Hornsyld
 • Sortering, hvor pallerne sorteres fuldautomatisk i den individuelle kvalitet for hver palletype: EPAL og EUR paller i kategori A-B-C iht. EPAL – eller efter jeres individuelle kvalitetskrav
 • Rengøring for støv og fremmedlegemer som sten, grus, pap m.m.
 • Søm, som stikker ud, presses ned med sømpresser
 • Kontrol af fugtighed, så pallen kan frasorteres, hvis den er våd
 • Scanning i både 2D og 3D, så ting som bl.a. brud og ikke-godkendte revner opdages
 • Mulighed for opbevaring efter endt sortering

Ideen bag projektet

Vi ønskede at finde en løsning, der var til gavn for alle virksomheder. En løsning, der skulle bidrage positivt til den økonomiske og grønne bundlinje for den enkelte virksomhed.

Denne løsning var nødvendig, da udgifterne hurtigt løber op for virksomheder, som dagligt håndterer paller. Både faste lønomkostninger, vikarer, diverse forsikringer, energi til driften, trucks og meget mere bidrager alt sammen til en betydelig omkostning.

Derudover kommer de store udgifter til administration og kreditering af godkendte EUR, EPAL og DS paller. Og ikke mindst hvis pallerne afvises af kunder, skal ekstra transportomkostninger også tilregnes. Til sidst skaber det en usikker forventningsafstemning af kvaliteten hos kunderne, når pallerne håndteres og vurderes manuelt af den enkelte medarbejder ved afsendelse og modtagelse, modsat en altid ensartet kvalitet af den enkelte palle på et af vores fuldautomatiske anlæg.

Alle disse faktorer er grundlaget for, at vi i samarbejde med Ferrum A/S valgte at udarbejde en effektiv løsning til et sorteringsanlæg i høj kvalitet.

Lad os drøfte mulighederne 

Alle vores anlæg kan hjælpe virksomheder til at minimere omkostninger og bidrage til den grønne bundlinje. Vi er stolte af det endelige resultat og ser frem til en dialog, hvor vi i tæt samarbejde får afdækket jeres behov og muligheder med udgangspunkt i en standardløsning med et af vores forskellige anlæg eller naturligvis som en skræddersyet løsning til din virksomhed.

”Fortiden bekræfter vores nutid – men nutidens innovation vil påvirke vores fremtid.”

Claus Cramer 
Direktør/Managing Director 

JPI Automatic

JPI Automatic hjælper virksomheder med at automatisere og effektivisere sorteringsprocesser. Vi forhandler og opsætter anlæg og systemer af højeste kvalitet til mange forskellige brancher.


Vi tilbyder løsninger inden for palle- og pakkesortering, affaldshåndtering og leverer også løsninger inden for procesanlæg.

Vi sikrer effektiv og automatisk sortering

Vi søger forhandlere

Vil du være samarbejdsparter for vores anlæg i udlandet, så kontakt os på jpiautomatic@jyskpalleimport.dk

Ønsker du yderligere information, eller ønsker at booke et møde – så skriv til os

"*" indicates required fields